Hoe wij denken

Always under construction.
Hoe moet het vak omgaan met de over elkaar heen buitelende technologische ontwikkelingen?
Hoe gaan we om met de impact van diezelfde ontwikkelingen op de maatschappij?
Wat is onze rol daarin? Hebben we een rol?

Veranderingen komen uit onverwachte hoek.
Wie had kunnen voorzien dat de porno-industrie een van de eerste successen op het gebied van e-commerce zou worden? Wie had in zijn worst nightmare gedroomd dat IS en mensensmokkelaars zo jaloersmakend effectief gebruik weten te maken van de sociale media? Wie had ooit gedacht dat ngo’s vrijwilligers die zichzelf via diezelfde sociale media weten te organiseren als een bedreiging zien? Airbnb, Uber, de dokter die virtueel de vinger aan de pols houdt en straks koffie drinken en werken terwijl je auto zichzelf rijdt!

Zoveel is duidelijk: er gelden in de huidige samenleving als geheel geen in beton gegoten spelregels meer. Er is behoefte aan mensen die de (grotere) verbanden zien, weten wat er speelt, snel kunnen schakelen, buiten de gebaande paden denken en over de eigen schutting kijken. Om te verrassen en te raken, beweging op gang te brengen. Dat is de beweging die we met FHV willen maken.

De tijdgeest
In deze tijd van versnippering van aandacht, het enorme aanbod van mediakanalen en door technologische vernieuwingen waarbij ontwikkelingen op het ene gebied die in het andere versnellen, worden vele bedrijfstakken op hun kop gezet en gedwongen tot herpositionering. De belangrijkste indruk na Davos 2016: de bestuurders van landen en bedrijven zijn niet klaar voor de enorme technologische veranderingen die er aankomen. Falende sociale en bancaire systemen en netwerken uit de oude politiek en economie hebben een diep wantrouwen losgemaakt. Wat gebracht werd als keuzevrijheid leidt tot vertwijfeling en onzekerheid, mensen zien door de bomen het bos niet meer. Loyaliteit is op alle fronten ver te zoeken. Consumenten vertrouwen adverteerders niet meer en adverteerders shoppen rond en staan open voor alles iedereen met een ‘goed idee’ en als het maar ‘modern en van deze tijd’ is. Waar en met wie ze werken is van ondergeschikt belang.

De concurrentie
De grote internationale netwerkbureaus hebben aan omvang, macht en glans ingeboet; klein, onafhankelijk, ‘social’, wendbaar en digitaal zijn het nu helemaal. De lijnen moeten kort zijn en het proces moet snel, flexibel, efficiënt en voordelig in prijs verlopen, als het even kan in huis bij de adverteerder. Reclame en marketing zijn allang niet meer voorbehouden aan reclamemakers en marketeers. De concurrentie kan overal zitten, op een zolderkamer of kraakpand ver weg van het episch centrum van de reclame-creativiteit of in een garage in Silicon Valley, waar een jongen of een meisje gebruik maakt van de laatste online tools om zijn of haar nieuwste innovatie te ontwerpen. Dure fabricagefaciliteiten worden vervangen door 3D printen via de cloud, waar ook ter wereld.

Hoe wij werken

Maatschappelijke blik
FHV richt de blik veel meer naar buiten, naar wat er in de wereld en de samenleving gebeurt. Consumenten realiseren zich steeds meer dat hun economische keuzes (wat koop ik) ook maatschappelijke keuzes zijn (in welke maatschappij wil ik leven). Merken stellen zichzelf de existentiële vraag: wie ben ik en wat wil en kan ik voor de samenleving betekenen? Zowel in maatschappelijk als in commercieel opzicht. Dat zijn vragen die wij helpen beantwoorden. Met zo’n 30 mensen is FHV kleiner, wendbaarder en flexibeler dan ooit. We opereren vanuit een horizontale organisatie, waarin iedereen actief bijdraagt aan het proces en verantwoordelijkheid neemt en draagt. We sluiten (gelegenheid)allianties met partijen die beter zijn in een bepaalde discipline dan wij, om te voorkomen dat we zelf (weer) een full-servicebureau moeten gaan worden.

Casting
Op basis van de opdracht stellen we, in overleg met onze opdrachtgevers, een specifiek team samen van mensen met verschillende achtergronden en expertises. Toegespitst op het onderwerp waar een oplossing voor gevraagd wordt. We maken daarbij cross-overs tussen strategie, creatie, design, technologie en wetenschap. Zo bouwen we samen aan merken van de toekomst.